biaweb 1
2 4 5
1 28
Cách nhận định giá trị cốt lõi, lên ý tưởng và xác định phương thức tiếp cận với cụ thể từng dự án là yếu tố quan trọng hàng đầu. Một dự án sẽ thành công nếu người thiết kế thực sự hiểu được khát vọng, định hướng, con đường của thương hiệu đó
2 1 4
2 2 6
2 3 5
2 5 5
2 6 4
2 7 4
2 8 3
2 9 2
2 10 2

Tôi muốn đặt hàng phải làm thế nào ?